NetForm.pl

Pogotowie komputerowe

Komputerowy model ludzkiego mózgu

Komputerowy model ludzkiego mózgu

Naukowcy twierdzą, że do 2023 roku będzie można stymulować ludzki mózg za pomocą nowoczesnego superkomputera.
Henry Markram, promotor projektu Human Brain Project, wyjaśnia, że chodzi o to, by setki, a nawet tysiące naukowców pracowały razem, aby zrealizować projekt, który polega na opracowaniu modelu ludzkiego mózgu. „To jest nowa definicja mózgu”, dodaje założyciel projektu Blue Brain, który rozpoczął się w 2005 roku w Szwajcarii w Federalnym Instytucie Technologii w Lozannie.
Dzięki zainwestowaniu dziesiątek milionów franków szwajcarskich i zastosowaniu superkomputera Blue Gene jego zespołowi udało się odtworzyć dwa lata później biologiczne funkcjonowanie 10.000 neuronów w korze szczurów, tworząc podstawową jednostkę, którą określono jako „kolumna korowa”.
Następnie modelowanie pojedynczego neuronu wymagało odpowiednika komputera ogólnego przeznaczenia PC. „Dlatego potrzebowaliśmy 10.000 procesorów na 10.000 neuronów. Obecnie mamy 16.000 procesorów, ale możemy już odtworzyć około 360.000 neuronów” – mówi uczony.
W następstwie tych osiągnięć Henry Markram połączył siły z innymi zespołami europejskich naukowców, aby pójść jeszcze dalej. Teraz zespół naukowców pracuje nad cyfrowym odtworzeniem funkcjonowania 100 miliardów neuronów w ludzkim mózgu. Wymaga to jednak posiadania niezwykle wyrafinowanego, nowoczesnego komputera, który powinien być w stanie wykonać milion miliardów operacji na sekundę.
Obsługa takiego urządzenia generowałaby dość znaczne koszty energii. Naukowcy mają nadzieję na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości od 1 do 3 mld euro w ramach Human Brain Project.
„Jeśli zdobędziemy te fundusze, obiecujemy, że od 2023 r. będziemy w stanie dostarczyć infrastrukturę zdolną do symulowania ludzkiego mózgu i przeprowadzania symulacji leków”, zapewnia H. Markram, a projekt, którego broni, jest jednym z sześciu projektów wstępnie wybranych przez Brukselę.

Komputer i jego awarie: wejście USB

Ale tylko dwa projekty zostaną wybrane, a naukowcy mogą liczyć na sumę 100 milionów euro rocznie przez dziesięć lat. Neurobiolog mówi, że brak wyboru jego projektu byłby bardzo niekorzystny dla społeczeństwa, biorąc pod uwagę, że obecnie na świecie około 2 miliardy ludzi cierpi na choroby mózgu, a przemysł farmaceutyczny wycofał się z badań mózgu, ponieważ stały się zbyt złożone. Projekt ten byłby zatem idealnym rozwiązaniem, który pomógłby zrozumieć i leczyć choroby mózgu na szeroką skalę.
Projekt jest także zwiastunem przełomu w informatyce i robotyce. Cyfrowy mózg musi być powiązany z wirtualnym robotem, który widzi, słyszy i porusza się w wirtualnym środowisku.
„Na tym etapie wciąż jesteśmy od tego jeszcze dość daleko”, zauważa francuski neurobiolog Jean-Pierre Changeux. Na koniec dodaje: „Ten ambitny projekt ma na celu symulowanie w pewnej mierze niektórych czynności ludzkiego mózgu, nie wykluczając faktu, że powstanie sztuczny organizm, który będzie posiadał określone cechy świadomości”.

Dodaj komentarz