NetForm.pl

Pogotowie komputerowe

Tomografia komputerowa

Czasem zdarza się, że rutynowe badania zlecane pacjentowi przez lekarza np. osłuchiwanie morfologia krwi, a nawet USG nie dają odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyny schorzenia, na które cierpi chory. Niekiedy ma miejsce sytuacja, kiedy medyk wysuwa prawdopodobną diagnozę, ale musi wykonać dodatkowe, bardziej szczegółowe badanie, aby ją potwierdzić lub obalić. W takich przypadkach najczęściej sięga się po metody radiologiczne takie jak tomografia komputerowa.

Czym jest tomografia?
Tomografia komputerowa (określana w skrócie TK) to badanie obecnie rutynowo wykonywane w diagnostyce chorób ludzi oraz zwierząt. Jest metoda diagnostyki obrazowej polegająca na prześwietlaniu ludzkiego ciała promieniami rentgenowskimi w specjalnej maszynie – tomografie komputerowym – a następnie ich obróbce komputerowej. Rezultatem tego jest stworzenie przekrojów poprzecznych ciała utrwalonych następnie na kliszy. Klisza ta nazywana jest tomogramem. Obraz uzyskany tą metodą jest opisywany przez specjalistę radiologa.

Czy elektronika przejęła już kontrolę nad naszym codziennym życiem?
Jak przebiega to badanie?
Pacjent układany w pozycji leżącej jest na specjalnym łożu zasilanym elektrycznie, na którym to wprowadzany jest do wnętrza tomografu. Po wprowadzeniu do maszyny ciało badanego prześwietlane jest lampą rentgenowską przesuwającą się w owalnej ramie urządzenia. Czas trwania takiego badania to kilkanaście minut.

Wskazania i przeciwwskazania do tomografii komputerowej
Najczęstszą częścią ciała badaną tą metodą jest głowa i to głownie zmiany patologiczne w jej obrębie są wskazaniem do badania. Są to np. krwiaki śródczaszkowe, urazy głowy, guzy wewnątrzczaszkowe.
Poza tym tomografia komputerowa znalazła zastosowanie w diagnozowaniu innych schorzeń jak: guzy nowotworowe umiejscowione w tułowiu, schorzenia wątroby i trzustki a także nerek, nowotwory układu rozrodczego zarówno kobiet jak i mężczyzn. Przeciwwskazaniem do tego rodzaju badania jest przede wszystkim ciąża. Należy także pamiętać, że może istnieć potrzeba podania choremu środka kontrastowego, na który może być on uczulony.

 

Dodaj komentarz